Bli sertifisert pilatesinstruktør på Reformer, internasjonal sertifisering
Bli Balanced Body Reformer Instructor


Forkunnskaper

Kurset passer for alle som arbeider med, og er interessert i, «kropp og bevegelse», og vi anbefaler at du har trent Pilates i minimum ett år.
Du skal også ha gjort 20 klasser selv på reformer og vi har en sterk anbefaling på at du har undervist grupper og privatpersoner i ett år.
Utdanningsmaterialet er på engelsk, men all undervisning gjøres på norsk.
God kunnskap om anatomi er viktig for å forstå og utøve pilatesøvelsene. Ditt kunnskapsnivå bør være tilsvarende, boken «Anatomy of Movement» av Blandine Calais-Germain.
Praktisk kunnskap og erfaring kan veie opp for manglende teori. 

Er du usikker på om du tilfredstiller kravene, så send oss noen ord om deg selv og din bakgrunn på post@pilaespilotene.no, 

Krav til internasjonal sertifisering

Før du søker om å ta din siste eksamen og dermed får din internasjonale sertifisering må du ha gjennomført modulene Reformer 1, Reformer 2 og Reformer 3, samt bestått skritflige og praktiske moduleksamener. Utdanningsløpet er på 332 timer, som minimum før du kan søke om sertifisering.

Veien til sertifisering

Du skal observere, trene og undervise i hele utdanningsforløpet, og du skal skrive logg over timene dine. Vi hjelper deg gjerne og tilrettelegger gjerne for trening, undervisning og observasjon. I denne sertifiseringen er du avhengig av å ha tilgang til en Reformer og et sted hvor du kan gjøre praksistimer. 

Egentrening/ Privat instruksjon
Det er essensielt at du selv trener Pilates, og får erfaring med effekten av øvelsene på egen kropp. Du loggfører alle timer du gjør med veilledning, og egentreningstimer.
Observasjon
Det er svært lærerikt å observere andre instruktører undervise både i forhold til formidling, flyt og programsekvenser. Observasjon kan du gjøre i studio, og/eller på andre steder hvor 
Pilates på matte gjennomføres, f.eks på web.
Undervisning
All undervisning av Pilates loggføre
r du. Om du underviser familie og venner, eller har egne klasser i studio, på arbeidsplassen e.l.
 
Du kan lese mer om Balanced Body og utdanning og om  våre utdannelser, og finn mer info om modulene