Bedriftstrening

Det er lønnsomt å trene!

Studier har entydige svar. Fokus på kosthold, fysisk aktivitet og helse gir reduksjon i korttids- og lantidssykefravær. Flere og flere bedrifter ser verdien av å prioritere sine ansattes helse, som både er tidsriktig og miljøskapende. Offentlige etater, som NHO, LO, HSH, Unio, Sosial- og helsedirektoratet, samt Arbeidsmiljøloven oppfordrer arbeidsgiver til å iverksette tiltak for å fremme fysisk aktivitet.

Trening i bedriften er et tiltak som gir trivsel, samhold og økt produktivitet. Bedriften vil også aktivt:

  • Forbygge plager og sykdommer 

  • Forebygge stress

  • Bidra til økt energi og produktivitet

  • Bidra til økt samhold

  • og DET ER GØY! å trene sammen

Pilates kan tilrettelegges for alle!

Vi kan tilby bedriften ulike treningsopplegg i forhold til behov, ønsker og midler.

Vårt tilbud kan bl.a. omfatte gruppetrening, individuell trening, veiledning av fysioterapaut og kostveilledning.

Pilates PAUSE kan f.eks være 15-25 minutter med fokus på høye kontorskuldre, rygg og nakke.
Send oss en mail på post@pilatespilotene.no, så tar vi kontakt

NORLA Pause 1
Pilates PAUSE hos NORLA
Pilates PAUSE hos Svane