Bli sertifisert pilatesinstruktør på matte, internasjonal sertifisering

Bli Balanced Body Pilates Mat Instructor

Forkunnskaper

Kurset passer for alle som arbeider med, og er interessert i, «kropp og bevegelse», og vi anbefaler at du har trent Pilates på matte i ett år.
Utdanningsmaterialet er på engelsk, men all undervisning gjøres på norsk.
God kunnskap om anatomi er viktig for å forstå og utøve pilatesøvelsene. Ditt kunnskapsnivå bør være tilsvarende, boken «Anatomy of Movement» av Blandine Calais-Germain.
Praktisk kunnskap og erfaring kan veie opp for manglende teori. 

Er du usikker på om du tilfredstiller kravene, så send oss noen ord om deg selv og din bakgrunn på post@pilaespilotene.no, 

Krav til internasjonal sertifisering

Før du søker om å ta din siste eksamen og dermed får din internasjonale sertifisering må du ha gjennomført modulene
Mat 1, Mat 2 og Mat 3, samt bestått skritflige og praktiske moduleksamener. Utdanningsløpet er på 134 timer, som minimum før du kan søke om sertifisering.


 
 

Veien til sertifisering

Du skal observere, trene og undervise i hele utdanningsforløpet, og du skal skrive logg over timene dine. Vi hjelper deg gjerne og tilrettelegger gjerne for trening, undervisning og observasjon. Du får også god oppfølging og deltar på webinarer med relevante tema for din utdanning.

Egentrening/ Privat instruksjon
Det er essensielt at du selv trener Pilates, og får erfaring med effekten av øvelsene på egen kropp. Du loggfører alle timer du gjør med veilledning, og egentreningstimer.
Observasjon
Det er svært lærerikt å observere andre instruktører undervise både i forhold til formidling, flyt og programsekvenser. Observasjon kan du gjøre i studio, og/eller på andre steder hvor
Pilates på matte gjennomføres, f.eks på web.
Undervisning
All undervisning av Pilates loggføre
r du. Om du underviser familie og venner, eller har egne klasser i studio, på arbeidsplassen e.l.
 
Du kan lese mer om Balanced Body og utdanning og om  våre utdannelser, og finn mer info om modulene