Pilates Lærerutdannelse - Mat II


Photo by Balanced Body

Meld deg på her!

Mat II er siste kus på veien mot å bli internasjonalt sertifisert instruktør - Balanced Body Mat Instructor.

Forkunnskaper

Du må ha deltatt på MAT I, og du må ha bestått eksamen. Det er også helt essensielt at du har kunnskap om Pilates og god anatomiforståelse før du starter kurset, og da tilsvarende boken Anatomy of Movement, Blandine Calais-Germain, ISBN: 0-939616-17-3.

Meld deg på her!

For å bli sertifisert "Balanced Body Mat Instructor" må du oppfylle gitte krav. Utdanningen er på min. 102 timer, med egentrening, observasjon, undervisning og samlinger.

Er du Pilates instruktør? Du kan sertifisere deg til å bli Balanced Body Mat Instructor ved å gjøre en "Bridge". Her kan du lese mer om "Bridge program"

Kursets innhold

Kurset er i stor grad basert på "learning by doing", så du skal trene og forstå øvelsene med både kropp og hode, slik at du kan etablere en god egenpraksis og er klar for å undervise Pilates på dette nivået til andre, samt jobbe mot din sertifisering.

I Mat II fokuserer vi på:

 • Kort repetisjon av Pilates prisnippene som f.eks.pust, flyt, sentrering, fokus og "stammespråk"
 • Kort repetisjon av Pilates Movement Principals
 • Vi går i dybden på skulder stabilitet og mobilitet, shoulder girdle
 • Prepilates øvelser som støtter opp om prinsippene, som stabilitet, mobilitet og styrke
 • Avanserte pilatesøvelser som: Spine twist, Teaser 1, 2, 3 og Hip circles, Roll over, Corkscrew, Neck pull, Leg pull down, Leg pull up, Jackknife, Kneeling side kicks, Seated twist, Side bend twist og mermaid, high Sissors og Bicycle, Shoulder bridge, Swan dive, Rocking
 • Hvordan modifiserer øvelsene og hvordan jobbe "hands on"

Leksjoner og diskusjoner om:

 • Hvordan strukturere matteklassen og bygge opp nivå
 • Posture assessment og dysfunksjonelle mønster
 • Hvordan bruker baller, ringer, små vekter o.l. i klassen
 • Pilates og sport
 • Pilates og rehabilitering av skader
 • Hvordan bli sertifisert

Kursdatoer:

Pga Covid-19 tilrettelegges kurset delvis med digital, interaktiv undervisning.

Oppstart:

Digitalt, 16 og 17 april

Fysisk samling i uke 23 eller uke 24

Bindende påmelding

Pris

7 500,-

Prisen inkluderer:

Manual, dvd, eksamen, tilbakemelding på egen praksis og egen undervisning av gruppe, tilgang til nettverk via Facebook, diplom ved gjennomført kurs og bestått eksamen.

Har du spørsmål? 

Send oss en mail på info@pilatespilotene.no, så tar vi kontakt med deg.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook