Pilates Matte sertifisering - Modul Mat II

Kurset er i stor grad basert på «learning by doing», så du skal trene og forstå øvelsene med både kropp og hode, slik at du kan etablere en god egenpraksis, og bli klar for å undervise Pilates  på matte mot nybegynnernivå, samt jobbe din egen praksis mot øvet og avansert nivå for å være forberedt på Mat II og internasjonal sertifisering.

I modulen – Mat II,  fokuserer vi på:

 • Kort repetisjon av Pilates prisnippene som f.eks.pust, flyt, sentrering, fokus og «stammespråk»
 • Kort repetisjon av Pilates Principles of Movement
 • Vi går i dybden på skulder stabilitet og mobilitet, shoulder girdle
 • Prepilates øvelser som støtter opp om prinsippene, som stabilitet, mobilitet og styrke
 • Avanserte pilatesøvelser som: Spine twist, Teaser 1, 2, 3 og Hip circles, Roll over, Corkscrew, Neck pull, Leg pull down, Leg pull up, Jackknife, Kneeling side kicks, Seated twist, Side bend twist og mermaid, high Sissors og Bicycle, Shoulder bridge, Swan dive, Rocking
 • Hvordan modifiserer øvelsene og hvordan jobbe «hands on»

Leksjoner og diskusjoner om:

 • Hvordan strukturere matteklassen og bygge opp nivå
 • Posture assessment og dysfunksjonelle mønster
 • Hvordan bruker baller, ringer, små vekter o.l. i klassen
 • Pilates og sport
 • Pilates og rehabilitering av skader
 • Hvordan bli internasjonalt sertifisert instruktør «Balanced Body Pilates Mat instructor»

Prisen inkluderer:

 • Manual
 • Skriftlig og praktisk eksamen med tilbakemelding på egen praksis
 • Tilgang til nettverk og lukket gruppe
 • Diplom ved bestått skriftlig og praktisk eksamen
 • Svært god rabatt på pilatestrening på matte hos Pilatespilotene

Påmelding

Jeg ønsker å delta på instruktørkurs i Pilates. Min påmelding er bindende og jeg har de nødvendige forkunnskaper.

informasjon

Hvordan bli sertifisert instruktør

For å bli sertifisert «Balanced Body Pilates Mat Instructor» må du oppfylle gitte krav. Utdanningen er på min. 122 timer, med egentrening, observasjon, undervisning og samlinger.

Pilatesutdanningen er også tilrettelagt for deg som allerede er Pilates instruktør. Her kan du lese mer om «Bridge program»

Facebook
Email

Forkunnskaper

Du må ha deltatt på «Principles of Movement» og Mat I. og ha bestått eksamen skriftlig og praktisk eksamen