Bli internasjonalt sertifisert Pilates lærer i Matwork

Våre kurs er nå tilpasset smittevernregler og forskrifter rundt Covid-19. Det innebærer at deler av undervisningen kommer til å gjøres online, og det taktile rundt øvelsene, samt pratisk eksamen gjøres i studio.

Opptak til kurs

Opptak til kursene skjer fortløpende. Vi har satt begrensning på antall deltakere på våre kurs for å sikre god kvalitet og personlig oppfølging av deg som er på vei mot å bli sertifisert Pilatesinstruktør.

Meld deg på her

Er du allerede Pilatesinstruktør, og skal gjøre "Bridge program", benytt  standard skjema, som du skal sende Balanced Body ® for godkjenning.

Registrering

Når vi har lest og godkjent deg som deltaker på kurset blir du registrert hos oss som deltaker og hos Balanced Body®, som kandidat for "Balanced Body Mat Instructor".

Du vil få tilsendt en liste over bøker og annet materiell som kan være nyttig å ha under din utdannelse, samt registrert i Facebookgrupper og andre aktuelle forum.

Manualer blir utlevert første kursdag.

Så er det bare å glede seg, trene Pilates og ha det gøy!

Betaling

Når din søknad er godkjent vil du bli registrert og fakturert for 50 % av kursavgifen.

Om det er mindre enn 3 uker til kurset går vil du bli belastet med hele kursavgiften ved registrering.

Påmelding til kurset er bindende.

Ved sykdom eller annet, som brekreftes med legeattest min 3 uker før kursstart refunderes 30 % av kursavgiften.

Dersom du i ettertid ønsker å repetere kurset vil du bli belastet med 30 % av kursavgiften.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook